TĂNG CƯỜNG HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CÀ PHÊ BỀN VỮNG

TĂNG CƯỜNG HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CÀ PHÊ BỀN VỮNG

Ngày 26-8, Liên HTX tỉnh phối hợp với Trung tâm phát triển và hội nhập tổ chức hội thảo để tham vấn ý kiến của các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp, HTX và người nông dân về chính sách phát triển cà phê bền vững.
Toàn cảnh hội thảo
 
Nhiều đại biểu cho rằng, thời gian qua đã có nhiều văn bản về chính sách phát triển cà phê bền vững. Tuy nhiên, việc triển khai các chính sách này trên thực tế vẫn còn nhiều vướng mắc, bất cập; các đối tượng sản xuất cà phê thiếu thông tin và khó tiếp cận các chương trình hỗ trợ, đặc biệt là các HTX và nông dân người dân tộc thiểu số. Do đó, diện tích cà phê sản xuất theo hướng bền vững đạt các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế vẫn còn hạn chế. Trong tái canh cà phê, sự tham gia của các ngân hàng, tổ chức tín dụng vẫn chưa hiệu quả, số lượng giải ngân thấp làm tiến độ tái canh chậm. Cùng với đó là những hạn chế về chất lượng cây giống, quy hoạch và quy trình tái canh cà phê, kỹ thuật canh tác khiến năng suất, chất lượng cà phê chưa cao.
 
Đại diện Công ty TNHH cà phê Đắk Man Việt Nam nêu ý kiến tại hội thảo
Đại diện Công ty TNHH cà phê Đắk Man Việt Nam nêu ý kiến tại hội thảo
Từ đó, Hội thảo đưa ra khuyến nghị, Nhà nước cần rà soát lại các chính sách hỗ trợ trong lĩnh vực cà phê và đưa ra các giải pháp tháo gỡ những vướng mắc trong thực tế. Đồng thời, tăng cường hỗ trợ cho các doanh nghiệp, HTX và người nông dân trong việc tiếp cận vốn, khoa học kỹ thuật và xúc tiến thương mại để đưa ngành cà phê phát triển theo hướng bền vững.
 
Minh Thông
nguồn baodaklak