Mỗi ngày có hơn 260 doanh nghiệp dừng hoạt động, giải thể

Mỗi ngày có hơn 260 doanh nghiệp dừng hoạt động, giải thể

Trong 4 tháng đầu năm, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 11.491 doanh nghiệp, chờ giải thể là 15.909 doanh nghiệp và số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 4.057 doanh nghiệp. Như vậy, mỗi ngày có khoảng 260 doanh nghiệp rời khỏi thị trường.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 1.744 doanh nghiệp, tăng 24,0% so với tháng trước đó; số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 4.561 doanh nghiệp, tăng 43,2% so với tháng 3/2017 và số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong tháng 4 của cả nước là 789 doanh nghiệp, tăng 6,0% so với tháng 3/2017.

Tính chung 4 tháng đầu năm, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn của cả nước là 11.491 doanh nghiệp, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm ngoái, số doanh nghiệp này sau khi kết thúc thời hạn tạm ngừng sẽ quay trở lại tình trạng hoạt động kinh doanh. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể của cả nước là 15.909 doanh nghiệp, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Ảnh minh họa.

Theo Tổng cục Thống kê, trong số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn có 4.691 công ty TNHH 1 thành viên chiếm 40,82%; có 3.734 công ty TNHH 2 thành viên chiếm 32,50%; có 1.141 doanh nghiệp tư nhân chiếm 9,93%; có 1.923 công ty cổ phần chiếm 16,73% và có 02 công ty hợp danh chiếm 0,02%.

Đối với doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể có 6.875 công ty TNHH 1 thành viên chiếm 43,21%; có 4.637 công ty TNHH 2 thành viên chiếm 29,15%; có 1.176 doanh nghiệp tư nhân chiếm 7,39% và có 3.221 công ty cổ phần chiếm 20,25%.  

Báo cáo cũng cho thấy trong 4 tháng đầu năm nay số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể tăng ở một số ngành nghề như: Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có 6.883 doanh nghiệp, tăng 22,1%; Giáo dục và đào tạo có 307 doanh nghiệp, tăng 10,0%; Kinh doanh bất động sản có 236 doanh nghiệp, tăng 8,8%; Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm có 166 doanh nghiệp, tăng 4,4%; Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác có 835 doanh nghiệp, tăng 2,3% . Các ngành, nghề còn lại đều có số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể giảm so với cùng kỳ năm 2016.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 4 tháng đầu năm 2017 của cả nước là 4.057 doanh nghiệp, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái (So sánh 2016/2015: doanh nghiệp giải thể tăng 15,7%). 

 

Hòa Lộc

Nguồn doanhnghiepvn.vn