eBrand's quick links


More Latest

Marketeers, đón đầu tại Bingo!

Sơ lược về eBrand

Công ty Thương Hiệu Điện Tử (eBrand Co.,Ltd) hoạt động trong lĩnh vực Thiết kế & Phát triển website cho các cá nhân, doanh nghiệp; Quảng cáo và Quảng bá Thương hiệu trực tuyến.
 
- Thiết kế & Phát triển website chuyên nghiệp
- Xây dựng các hệ thống phần mềm quản lý, điều hành tác nghiệp hoạt động trên nền tảng web.
- Cung cấp giải pháp thương mại điện tử.
- Cung cấp giải pháp tiếp thị trực tuyến, phương tiện marketing: quảng cáo banner, brochures, CD giới thiệu, hỗ trợ đa ngôn ngữ...
- Cung cấp các khóa học trực tuyến về Thương mại điện tử, Tiếp thị trực tuyến.
- Tư vấn giải pháp tin học toàn diện cho doanh nghiệp.